کتاب بازی – بازیگری (راهنمایی برای کارگاه های تئاتر)

قیمت اصلی ۲۰۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۷,۲۰۰ تومان است.

کتاب استانیسلاوسکی: یک مقدمه

قیمت اصلی ۱۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۶,۲۰۰ تومان است.

کتاب ضرورت تئاتر (هنر تماشا کردن و تماشایی شدن)

قیمت اصلی ۳۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۰,۵۰۰ تومان است.

کتاب ویوپوینت

قیمت اصلی ۲۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۴,۵۰۰ تومان است.

کتاب هملت: شعر بی کران

قیمت اصلی ۱۳۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۳,۳۰۰ تومان است.

کتاب شکسپیر معاصر ما

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۲۰۰ تومان است.

کتاب پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر

قیمت اصلی ۳۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۵,۸۰۰ تومان است.