کتاب مبانی نقد ادبی

قیمت اصلی ۳۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۰,۵۰۰ تومان است.

کتاب راشومون، عشق من

قیمت اصلی ۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی

قیمت اصلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۶,۵۰۰ تومان است.

کتاب صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی

قیمت اصلی ۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب کالبد شکافی چهار فیلمنامه

قیمت اصلی ۲۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب درسگفتارهای ادبیات روس

قیمت اصلی ۴۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۵۰۰ تومان است.

کتاب پژوهش های یک سگ

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷,۵۰۰ تومان است.

کتاب ریشه میژووییه کانی گوتاری مانه وه

قیمت اصلی ۲۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۲,۵۰۰ تومان است.

کتاب دیوانی خانای قوبادی

قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان است.

کتاب له یلی و مه جنوون – خانای قوبادی

قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان است.

کتاب داستایوسکی و فلسفه (جستارهایی درباره ی جنایت و مکافات)

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب مسائل بوطیقای داستایفسکی

قیمت اصلی ۴۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۸,۵۰۰ تومان است.