خانه » زندگینامه

Showing 1–21 of 24 results

زندگینامه ی رضا قاسمی

۳۸,۷۰۰ تومان

زندگینامه ی سوسن تسلیمی

۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب از فرانکلین تا لاله زار (زندگینامه ی همایون صنعتی زاده)

۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب استیو جابز شدن ( تکامل متکبری بی پروا و خلق رهبری انقلابی )

۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب بازیابی مکرر: قدرت اسپینوزا از کجا می آید؟

۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب برای فرداها متشکرم

۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب جنگجوی عشق

۵۳,۱۰۰ تومان

کتاب چگونه یاد گرفتم دنیا را بفهمم

۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب خانه دایی یوسف

۷۸,۳۰۰ تومان

کتاب زندگینامه ی گابریل گارسیا مارکز

۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – آدولف هیتلر (دیکتاتور آلمان نازی)

۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – ارسطو (فیلسوف، معلم و دانشمند)

۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – بی نظیر بوتو (نخست وزیر پاکستان و فعال سیاسی)

۷,۵۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – دسیدریوس اراسموس (نویسنده و اومانیست مسیحی)

۵,۲۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – فرانکلین د.روزولت (رئیس جمهور دوران جنگ)

۷,۵۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – گراردوس مرکاتور (پدر علم نقشه کشی نوین)

۵,۲۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – مارتین لوتر (پدر جنبش اصلاح دینی)

۷,۵۰۰ تومان

کتاب شخصیت های تاثیرگذار – ویلیام شکسپیر (نمایشنامه نویس و شاعر)

۷,۵۰۰ تومان

کتاب شناخت مولیر با آثارش

۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب شیرین نشاط در گفت و گویی بلند با محمد عبدی

۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب گالیله، زندگی و اندیشه های او

۱۲,۰۰۰ تومان