خانه » محصولات » کتاب » عمومی » هنر ، موسیقی

Showing 1–21 of 33 results

ازو و بوطیقای سینما

۶۷,۰۵۰ تومان

جهان تجسمی جان کیج

۲۵,۹۲۰ تومان

صید ماهی بزرگ

۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب آدمکش

۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب آواز زمین (هشت جستار در تاریخ موسیقی)

۴۴,۵۵۰ تومان

کتاب اتاق روشن

۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب امید بازیافته

۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب ایدئولوژی زیبایی شناسی

۱۰۳,۵۰۰ تومان

کتاب بازیگری و پرفرمنس آرت

۵۲,۳۰۰ تومان

کتاب بدن تکه تکه شده

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب پدیدارشناسی موسیقی (بداهه ی گفت و شنود موسیقایی)

۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب پرسش از هنر

۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب پنجاه نویسنده ی کلیدی عکاسی

۸۸,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ های تئاتر

۲۸۸,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ و مسائل زیباشناسی

۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب حرمت شکنی ها

۲۵,۵۰۰ تومان

کتاب سایکوسیس ۴:۴۸

۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب عکس و دیدن عکس (عکس به ما چه می دهد، ما از عکس چه می گیریم)

۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب فلسفه و تئاتر (یک دیباچه)

۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب فلسفه ی هنرها (درآمدی بر زیبایی شناسی)

۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب قدرت پنهان زیبایی (چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟)

۳۸,۰۰۰ تومان