روایت بازگشت

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب زندگی نامه ی دکتر محمد مصدق (فولاد قلب)

قیمت اصلی ۲۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۸,۵۰۰ تومان است.

کتاب به عشق پسرم

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵,۵۰۰ تومان است.

کتاب جاسوس میلیارد دلاری

قیمت اصلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۲,۱۰۰ تومان است.

کتاب ویلیام در گذر زمان (شکسپیر چگونه شکسپیر شد)

قیمت اصلی ۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان است.

کتاب کامران شیردل؛ تنها در قاب

قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۶,۰۰۰ تومان است.

کتاب باقی مانده های آشویتس

قیمت اصلی ۱۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۱,۲۰۰ تومان است.

کتاب رنج و سکوت: داستانی واقعی از قتل و خاطره

قیمت اصلی ۱۳۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵,۱۰۰ تومان است.

کتاب ریچارد سورژ (جاسوس ویژه ی استالین)

قیمت اصلی ۳۳۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۲,۴۰۰ تومان است.