خانه » محصولات » علمی » مولاژ

Showing all 11 results

مولاژ اسکلت بدن انسان ۱/۲ اندازه طبیعی

۸۲۰,۰۰۰ تومان

مولاژ دندان (آموزش مسواک )

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مولاژ زبان و دندان اندازه طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ عضلات بدن (۱/۳ اندازه طبیعی)-(۵۰ سانتیمتر)

۵۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ کره چشم ۱۰ برابر اندازه طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مغز انسان (۲ قسمتی) اندازه طبیعی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مینی نیم تنه ساده( ۱/۴ اندازه طبیعی)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان ( ۱/۲ اندازه طبیعی )

۹۸۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان ( ۱/۲ اندازه طبیعی ) با نمایش ماهیچه

۹۸۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه) ۱/۴ اندازه طبیعی

۶۰۰,۰۰۰ تومان