خانه » محصولات » علمی

Showing all 20 results

سیمای زنی در میان جمع

۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب ساختهای نحوی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیک نوین و توانایی‌های ذهنی بشر

۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب قواعد واگیری

۷۲,۰۰۰ تومان

کره جغرافیایی سایز ۱۳ نقش جهان

۳۵,۰۰۰ تومان

کره جغرافیایی سایز ۱۶ نقش جهان

۴۰,۰۰۰ تومان

کره جغرافیایی نقش جهان سایز ۲۵

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کره جغرافیایی نقش جهان سایز ۳۵

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کره جغرافیایی نقش جهان سایز۲۰

۸۶,۰۰۰ تومان

مولاژ اسکلت بدن انسان ۱/۲ اندازه طبیعی

۸۲۰,۰۰۰ تومان

مولاژ دندان (آموزش مسواک )

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مولاژ زبان و دندان اندازه طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ عضلات بدن (۱/۳ اندازه طبیعی)-(۵۰ سانتیمتر)

۵۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ کره چشم ۱۰ برابر اندازه طبیعی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مغز انسان (۲ قسمتی) اندازه طبیعی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مولاژ مینی نیم تنه ساده( ۱/۴ اندازه طبیعی)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان ( ۱/۲ اندازه طبیعی )

۹۸۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان ( ۱/۲ اندازه طبیعی ) با نمایش ماهیچه

۹۸۰,۰۰۰ تومان

مولاژ نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه) ۱/۴ اندازه طبیعی

۶۰۰,۰۰۰ تومان